Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,069666 USD
% Thay đổi
3,29%
Giá trị vốn hóa thị trường
356K USD
Số lượng
43,7K USD
Tổng đơn vị lưu thông
5,13M
407% từ mức giá thấp nhất
95556% đến mức giá cao nhất
395% từ mức giá thấp nhất
24194% đến mức giá cao nhất
51% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
5.130.580,39086147
Tổng cung tối đa
10.000.000

Dora Factory [OLD] DORA: Hợp tác với Injective

23
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
87

thông báo hợp tác

Ngày sự kiện: 13 Tháng Mười Hai 2022 UTC
Dora Factory
@DoraFactory
Dora Factory and @DoraHacks is partnering with the @Injective_ ecosystem! Dora Factory is validating the Injective network, and expect the Injective Global Hackathon on dorahacks.io soon! Learn more about this partnership here: dorafactory.medium.com
DORA giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
2,77%
1 giờ
2,46%
3 giờ
6,46%
1 ngày
5,54%
2 ngày
97,86%
Hiện tại (Đã thêm vào 11 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar