Widget ng Website

Wika
Barya
Hangganan
Kulay ng Bg
Kulay ng Border
Kulay ng Petsa
Kailangan mo lang kopyahin at i-paste ang nabuong code sa iyong pahina, at isang feed ng mga kaganapan ng tiyak na coin ay ipapakita at ia-update pagdating ng mga kaganapan:
<script src="https://coindar.org/api/widget_events?language=en&limit=10&coin=Bitcoin&bgcolor=ffffff&bordercolor=dddddd&datecolor=808080" async defer></script>
Ang parameter na coin ay maaaring tumanggap ng buo at pinaikling pangalan ng coin.
2017-2024 Coindar