7
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
2,33 USD
15% từ mức giá thấp nhất
2760% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,47%
Giá trị vốn hóa thị trường
8,36M USD
11% từ mức giá thấp nhất
935% đến mức giá cao nhất
Số lượng
144K USD
Tổng đơn vị lưu thông
3,59M
36% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
3.596.477,03359176
Tổng cung tối đa
10.000.000
13 Tháng Mười Hai 2022

Dora Factory DORA: Hợp tác với Injective

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 5 tháng trước
14
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
45

thông báo hợp tác

Dora Factory
@DoraFactory
Dora Factory and @DoraHacks is partnering with the @Injective_ ecosystem! Dora Factory is validating the Injective network, and expect the Injective Global Hackathon on dorahacks.io soon! Learn more about this partnership here: dorafactory.medium.com
DORA giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
2,77%
1 giờ
2,46%
3 giờ
6,46%
1 ngày
5,54%
2 ngày
28,31%
Hiện tại (Đã thêm vào 5 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar