Tiền mã hóa

Thêm tiền mã hóa và danh sách yêu thích để theo dõi các sự kiện sắp tới của chúng

Hiển thị bộ lọc
Đồng
Sàn giao dịch
Giá
Từ
Đến
< $1
$1 - 100
$100 - 1000
$1000 >
Giá trị vốn hóa thị trường
Từ
Đến
< $1M
$1M - $10M
$10M - $100M
$100M - $1B
$1B - $10B
$10B >
Số lượng
Từ
Đến
< $1M
$1M - $10M
$10M - $100M
$100M - $1B
$1B - $10B
$10B >
% Thay đổi
Từ
Đến
< -50%
-50% - 0%
0% - 50%
50% >
Search
# Tên Giá, $ Giá trị vốn hóa thị trường, $ Số lượng, $ 1 tiếng 24 tiếng 7 ngày Upcoming Events Past 30d Người theo dõi
? ? 2.248.704.568.065,64 135.607.485.826,777 ? ? ? 4 1
1346
1
Bitcoin
56.742 1.116.478.116.504 52.419.140.880 -0,77% +4,16% +8,96% 1 1
3081
2
Ethereum
3.245,67 391.224.090.083 24.106.983.797 -0,12% +1,90% +9,10% 1 1
1955
3
Tether
Tether USDT
1 98.118.204.861 261.779.299.922 +0,05% -0,04% +0,14% 1 1
679
4 395,36 60.917.215.257 2.056.677.460 +0,05% -1,73% +11,81% 1 1
3548
5
Solana
Solana SOL
108,59 48.057.301.456 3.656.507.597 +0,56% -0,36% +1,24% 1 1
485
6 3.245,48 31.866.202.335 64.375.401 -0,05% +2,02% +9,36% 0 0
99
7
XRP
XRP XRP
0,579965 31.710.016.706 2.286.444.656 -1,51% +5,41% +3,17% 1 1
1940
8
USD Coin
0,999176 28.504.498.372 9.563.521.970 -0,11% -0,17% +0,08% 1 1
239
9
Cardano
0,623826 21.934.841.074 749.283.770 -0,26% +0,56% +1,59% 1 2
2671
10
Avalanche
39,16 14.792.117.667 575.110.572 -0,04% +0,59% +2,47% 1 4
1712
11
Dogecoin
0,097634 14.020.375.571 2.074.254.851 -1,93% +10,77% +14,35% 0 0
781
12
TRON
TRON TRX
0,142169 12.517.581.249 507.717.616 -0,12% +1,64% +2,59% 1 1
3634
13
Chainlink
19,08 11.202.927.243 562.316.559 -0,12% -0,07% -0,81% 1 1
1615
14
Polkadot
8,29 11.107.662.874 404.998.227 +0,61% +3,14% +8,48% 1 4
1815
15
Polygon
Polygon MATIC
1,03 9.627.223.836 682.577.562 -0,13% -3,65% +3,27% 1 1
1733
16 56.684 8.877.636.543 495.768.059 -0,59% +3,95% +8,94% 0 0
137
17
Uniswap
10,67 8.062.041.138 439.806.025 -0,87% +1,52% +42,41% 1 1
647
18
Toncoin
2,15 7.465.175.259 23.043.553 -0,28% +0,49% -3,29% 1 2
382
19
Shiba Inu
0,000011 6.449.025.601 1.033.878.663 -3,95% +9,11% +11,38% 1 1
476
20 12,87 5.944.259.204 147.984.704 -0,61% -0,20% -5,38% 2 2
1151
21 294,99 5.805.998.989 704.008.772 -0,40% +7,35% +11,82% 1 1
1125
22
Litecoin
74,09 5.522.335.481 722.649.426 -0,31% +2,86% +6,52% 1 1
1456
23
Dai
Dai DAI
1 4.972.117.970 448.953.884 +0,15% -0,14% +0,08% 1 1
313
24 3,35 4.664.681.461 107.099.737 +0,35% +0,69% -3,59% 1 2
943
25
Cosmos
Cosmos ATOM
11,3 4.392.894.403 295.838.063 -0,39% +1,87% +9,89% 1 1
1182
26
Stacks
Stacks STX
2,88 4.164.466.655 343.314.914 -1,70% +1,82% +5,97% 0 0
891
27
Near
Near NEAR
3,92 4.103.568.014 380.273.655 -0,68% -5,80% +16,76% 1 2
1620
28 28,13 4.042.464.396 275.873.379 +0,52% +1,38% +4,93% 1 1
1679
29
LEO Token
4,34 4.038.049.212 2.337.461 -0,09% +0,41% +1,20% 1 1
137
30
Filecoin
7,61 3.937.790.846 466.482.233 +0,30% -5,21% +0,41% 2 1
1343
31
BitTensor
605,87 3.828.430.542 28.020.899 -0,68% -0,35% -3,32% 0 1
15
32
Kaspa
Kaspa KAS
0,166558 3.817.618.114 53.205.781 -0,76% -2,12% -6,44% 1 2
368
33
Hedera
Hedera HBAR
0,108194 3.660.843.750 101.280.884 -0,29% -4,62% +0,06% 1 4
1528
34
Aptos
Aptos APTOS
9,87 3.630.512.419 149.821.995 -0,24% -3,83% +3,54% 1 1
351
35 3,69 3.547.085.117 257.368.752 -0,39% -3,62% -9,55% 1 1
470
36
VeChain
0,048176 3.502.988.785 177.101.200 -0,09% -3,45% +8,98% 2 2
1549
37 39,55 3.492.712.957 294.684.783 +0,91% +7,09% +8,63% 1 4
660
38
Stellar
0,121795 3.473.972.635 133.135.565 -0,99% +3,53% +3,99% 1 7
2350
39 0,995874 3.304.536.989 10.460.024.772 -0,17% -0,19% -0,14% 0 1
15
40
Lido DAO
3,47 3.099.511.641 113.466.871 -0,42% -4,98% +8,42% 1 2
468
41
OKB
OKB OKB
51,48 3.096.602.168 13.419.084 -0,27% +1,08% +1,45% 1 1
850
42
Mantle
Mantle MNTL
0,899057 2.919.901.325 208.906.267 -0,73% -2,48% +18,39% 0 0
2
43
Celestia
17,02 2.847.979.352 140.950.853 -0,48% -1,66% -4,88% 1 1
71
44
Cronos
Cronos CRO
0,10308 2.741.453.441 30.509.847 -0,80% +5,24% +13,37% 2 1
1225
45 7,22 2.738.163.798 226.958.499 -0,49% -2,55% +18,07% 1 1
271
46
The Graph
0,278536 2.633.866.787 164.057.085 -0,74% -4,42% +16,12% 1 1
477
47
Monero
Monero XMR
137,14 2.496.577.459 66.717.656 +0,89% +4,24% +13,01% 1 1
996
48
Arbitrum
1,89 2.406.949.834 437.268.020 +0,15% -3,09% -4,07% 3 12
1652
49 0,868447 2.219.146.755 282.425.219 -0,40% -2,30% -7,18% 1 1
170
50
Maker
Maker MKR
2.152,23 1.993.091.943 99.586.213 -0,32% +2,84% +1,74% 2 2
408
51 3.570,15 1.991.902.190 34.908.731 -0,11% +2,12% +9,36% 1 1
36
52 1,92 1.924.555.157 397.962.687 -1,06% +14,43% +61,00% 1 1
731
53
Sui
Sui SUI
1,6 1.868.539.441 369.014.350 -0,36% -4,65% -5,67% 1 2
132
54
Beam
Beam BEAM
0,035822 1.860.502.018 72.472.056 -0,64% +3,70% +7,54% 0 0
2
55
THORChain
5,9 1.775.207.257 305.507.597 -0,52% +2,26% +13,29% 1 1
360
56 3.321,28 1.732.421.792 2.616.297 -0,18% +2,23% +9,22% 1 2
36
57
Algorand
0,208476 1.679.707.144 77.640.622 -0,32% +0,17% +7,31% 0 1
518
58 0,047616 1.656.473.351 59.809.398 +0,06% -6,31% +41,32% 1 2
480
60 81,33 1.600.139.369 85.030.764 -0,10% +2,64% +7,16% 1 1
377
1 2 3 4 5 6 7
Thêm
2017-2024 Coindar