Astar Astar
ASTR
680
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,047898 USD
46% từ mức giá thấp nhất
780% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
3,90%
Giá trị vốn hóa thị trường
253M USD
103% từ mức giá thấp nhất
223% đến mức giá cao nhất
Số lượng
7,01M USD
Tổng đơn vị lưu thông
5,28B

Astar ASTR Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Astar, 100 sự kiện đã được thêm vào:
53 buổi AMA
10 sàn giao dịch sự kiện
9 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
9 hội thảo tham gia
6 gặp mặt
5 ra mắt
3 hợp tác
1 cập nhật
1 cuộc thi
1 thông báo
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 chung sự kiện
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar