Astroport.fi Astroport.fi ASTRO
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,118817 USD
% Thay đổi
3,09%
Giá trị vốn hóa thị trường
50,3M USD
Số lượng
12,7K USD
Tổng đơn vị lưu thông
423M
759% từ mức giá thấp nhất
194% đến mức giá cao nhất
847% từ mức giá thấp nhất
178% đến mức giá cao nhất
39% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
423.657.095,658235
Tổng cung tối đa
1.100.000.000

Astroport.fi (ASTRO): Sự kiện, Tin tức & Lộ trình

Astroport.fi sự kiện trên bảng biểu

2017-2024 Coindar