90
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,509864 USD
11% từ mức giá thấp nhất
44108% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,00%
Giá trị vốn hóa thị trường
1,34M USD
7% từ mức giá thấp nhất
36347% đến mức giá cao nhất
Số lượng
0 USD
Tổng đơn vị lưu thông
2,63M
13% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
2.637.764
Tổng cung tối đa
21.000.000

BinaryX [OLD] BNX Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi BinaryX [OLD], 13 sự kiện đã được thêm vào:
9 sàn giao dịch sự kiện
1 hoán đổi token
1 cập nhật
1 buổi AMA
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar