BinaryX BinaryX
BNX
36
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,216384 USD
26% từ mức giá thấp nhất
2941% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,27%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
Số lượng
682K USD

BinaryX BNX Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

04 Tháng Mười 2023 UTC

Hackathon kết thúc

BinaryX đã thông báo ngày kết thúc gửi bài cho cuộc thi hackathon BinaryX 2023. Thời hạn gửi bài được ấn định là ngày 25 tháng 9, cuộc thi hackathon s…

Đã thêm vào 12 ngày trước
2017-2023 Coindar