Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap BONE
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,468395 USD
% Thay đổi
8,47%
Giá trị vốn hóa thị trường
117M USD
Số lượng
5,7M USD
Tổng đơn vị lưu thông
249M
0% từ mức giá thấp nhất
3209% đến mức giá cao nhất
401% từ mức giá thấp nhất
294% đến mức giá cao nhất
100% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
249.897.879,161264
Tổng cung tối đa
250.000.000

Bone ShibaSwap (BONE): Sự kiện, Tin tức & Lộ trình

Bone ShibaSwap sự kiện trên bảng biểu

2017-2024 Coindar