Cardano Cardano ADA
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,415779 USD
% Thay đổi
1,01%
Giá trị vốn hóa thị trường
14,7B USD
Số lượng
177M USD
Tổng đơn vị lưu thông
35,4B
2060% từ mức giá thấp nhất
643% đến mức giá cao nhất
2563% từ mức giá thấp nhất
545% đến mức giá cao nhất
79% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
35.402.588.310,7697
Tổng cung tối đa
45.000.000.000
2017-2024 Coindar