Cirus Cirus
CIRUS
75
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,031429 USD
9% từ mức giá thấp nhất
5404% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,49%
Giá trị vốn hóa thị trường
2,66M USD
9% từ mức giá thấp nhất
638% đến mức giá cao nhất
Số lượng
58,3K USD
Tổng đơn vị lưu thông
84,9M
34% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
84.931.112,515837
Tổng cung tối đa
250.000.000

Cirus Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Cirus, 11 sự kiện đã được thêm vào:
4 buổi AMA
4 ra mắt
4 báo cáo
2 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
2 thông báo
2 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
2 sàn giao dịch sự kiện
1 cuộc thi
1 cập nhật
Cho đến 30 Tháng Sáu 2023

Ra mắt ví

Lộ trình cập nhật cho năm 2023

Đã thêm vào 1 tháng trước

Ra mắt Cirus Beta

Lộ trình cập nhật cho năm 2023

Đã thêm vào 1 tháng trước

Tích hợp mới

Lộ trình cập nhật cho năm 2023

Đã thêm vào 1 tháng trước
Cho đến 30 Tháng Chín 2023

Ra mắt công chúng đầy đủ

Lộ trình cập nhật cho năm 2023

Đã thêm vào 1 tháng trước
Cho đến 31 Tháng Mười Hai 2023

Ứng dụng di động Beta

Lộ trình cập nhật cho năm 2023

Đã thêm vào 1 tháng trước
2017-2023 Coindar