Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,0000698 USD
% Thay đổi
0,29%
Giá trị vốn hóa thị trường
706K USD
Số lượng
299 USD
Tổng đơn vị lưu thông
10,1B
10% từ mức giá thấp nhất
401% đến mức giá cao nhất
-15% từ mức giá thấp nhất
320% đến mức giá cao nhất
93% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
10.118.712.683,1172
Tổng cung tối đa
10.912.824.612
2017-2024 Coindar