Cosmos Cosmos
ATOM
715
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
7,03 USD
506% từ mức giá thấp nhất
532% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,75%
Giá trị vốn hóa thị trường
2,05B USD
596% từ mức giá thấp nhất
505% đến mức giá cao nhất
Số lượng
61,6M USD
Tổng đơn vị lưu thông
292M

Cosmos ATOM Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Cosmos, 105 sự kiện đã được thêm vào:
34 buổi AMA
30 sàn giao dịch sự kiện
9 cuộc thi
7 phân nhánh
6 ra mắt
6 hội thảo tham gia
5 gặp mặt
3 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
3 cập nhật
1 khóa hoặc mở khóa token
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
Cho đến 31 Tháng Ba 2024 UTC

Settlus ra mắt trên Cosmos

Krafton chuẩn bị ra mắt blockchain có tên Settlus trên chuỗi Cosmos. Mạng thử nghiệm sẽ ra mắt vào đầu năm 2024.

Đã thêm vào 20 ngày trước
2017-2023 Coindar