Curecoin Curecoin CURE
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,01104336 USD
% Thay đổi
30,78%
Giá trị vốn hóa thị trường
318K USD
Số lượng
0 USD
Tổng đơn vị lưu thông
28,8M
1230% từ mức giá thấp nhất
11581% đến mức giá cao nhất
2674% từ mức giá thấp nhất
9533% đến mức giá cao nhất
2017-2024 Coindar