Electra Protocol Electra Protocol XEP
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00045051 USD
% Thay đổi
5,07%
Giá trị vốn hóa thị trường
8,09M USD
Số lượng
185K USD
Tổng đơn vị lưu thông
17,9B
199% từ mức giá thấp nhất
782% đến mức giá cao nhất
187% từ mức giá thấp nhất
498% đến mức giá cao nhất
2017-2024 Coindar