Ethereum Classic Ethereum Classic ETC
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
24,13 USD
% Thay đổi
0,66%
Giá trị vốn hóa thị trường
3,55B USD
Số lượng
121M USD
Tổng đơn vị lưu thông
147M
3823% từ mức giá thấp nhất
592% đến mức giá cao nhất
6932% từ mức giá thấp nhất
382% đến mức giá cao nhất
70% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
147.601.157,239369
Tổng cung tối đa
210.700.000
2017-2024 Coindar