Evadore Evadore EVA
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00182437 USD
% Thay đổi
14,29%
Giá trị vốn hóa thị trường
538K USD
Số lượng
1,04M USD
Tổng đơn vị lưu thông
293M
5% từ mức giá thấp nhất
15787% đến mức giá cao nhất
-71% từ mức giá thấp nhất
49227% đến mức giá cao nhất
29% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
293.949.375,089369
Tổng cung tối đa
1.000.000.000
2017-2024 Coindar