FEG Token FEG Token
FEG
28
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0 USD
% Thay đổi
18,53%
Giá trị vốn hóa thị trường
26,2M USD
105% từ mức giá thấp nhất
3565% đến mức giá cao nhất
Số lượng
182K USD
Tổng đơn vị lưu thông
33600000B

FEG Token FEG Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

29 Tháng Ba 2023
AMA

AMA trên Binance Live

Tham gia phát trực tiếp

Đã thêm vào 4 ngày trước
Cho đến 30 Tháng Sáu 2023

Ra mắt nền tảng FTW

Sự phát triển thương hiệu FEG tiếp tục với lộ trình cập nhật

Đã thêm vào 5 tháng trước
2017-2023 Coindar