Guacamole Guacamole GUAC
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00000015 USD
% Thay đổi
12,89%
Giá trị vốn hóa thị trường
14,8M USD
Số lượng
946K USD
Tổng đơn vị lưu thông
98900B
7400% từ mức giá thấp nhất
82% đến mức giá cao nhất
568% từ mức giá thấp nhất
54% đến mức giá cao nhất
100% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
98.993.180.500.152,2
Tổng cung tối đa
99.000.000.000.000
2017-2023 Coindar