473
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,572482 USD
51% từ mức giá thấp nhất
1563% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
4,45%
Giá trị vốn hóa thị trường
668M USD
314% từ mức giá thấp nhất
162% đến mức giá cao nhất
Số lượng
640M USD
Tổng đơn vị lưu thông
1,16B
58% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
1.167.293.573,49002
Tổng cung tối đa
2.000.000.000

Immutable X IMX Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Immutable X, 70 sự kiện đã được thêm vào:
38 buổi AMA
10 sàn giao dịch sự kiện
6 khóa hoặc mở khóa token
4 hợp tác
4 hội thảo tham gia
3 ra mắt
2 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
1 cập nhật
1 gặp mặt
1 thông báo
Cho đến 31 Tháng Mười Hai 2023 UTC

Ra mắt Mainnet ZkEVM bất biến

Sau khi ra mắt testnet, Immutable đang làm việc để phát hành Mainnet, hiện đang được lên kế hoạch cho Q4.

Đã thêm vào 1 tháng trước
2017-2023 Coindar