Near Near
NEAR
1008
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
1,13 USD
115% từ mức giá thấp nhất
1709% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,39%
Giá trị vốn hóa thị trường
1,1B USD
481% từ mức giá thấp nhất
1027% đến mức giá cao nhất
Số lượng
34,7M USD
Tổng đơn vị lưu thông
975M

Near Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Near, 139 sự kiện đã được thêm vào:
65 buổi AMA
18 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
15 sàn giao dịch sự kiện
13 hội thảo tham gia
6 cuộc thi
6 gặp mặt
5 hợp tác
4 báo cáo
4 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 sự kiện liên quan đến NFT và hình ảnh điện tử
1 chung sự kiện
1 ra mắt
06 Tháng Mười 2023 UTC

Kết thúc quà tặng

Near đã công bố một sự kiện hợp tác với Sweat Economic sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Những người tham gia sẽ có cơ hội khám …

Đã thêm vào 5 ngày trước
10 Tháng Mười Một 2023 UTC

Nearcon 2023 tại Lisbon

Near sẽ tổ chức Nearcon 2023 tại Lisbon vào ngày 7-10 tháng 11. Sự kiện này được lên kế hoạch trong bốn ngày và nhằm mục đích đi sâu vào khái niệm về …

Đã thêm vào 1 tháng trước
2017-2023 Coindar