NEO NEO NEO
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
11,37 USD
% Thay đổi
0,40%
Giá trị vốn hóa thị trường
801M USD
Số lượng
15,8M USD
Tổng đơn vị lưu thông
70,5M
14412% từ mức giá thấp nhất
1645% đến mức giá cao nhất
14498% từ mức giá thấp nhất
1508% đến mức giá cao nhất
2017-2024 Coindar