OKExChain OKExChain OKT
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng

Lịch OKExChain (OKT): lịch phát hành, danh sách, hard fork, halving

26 Tháng Mười 2021 UTC
AMA

AMA trên Twitter

Đã thêm vào 2 năm trước
18
01 Tháng Chín 2021 UTC
AMA

AMA trên Telegram

Đã thêm vào 2 năm trước
22
07 Tháng Bảy 2021 UTC

Ra mắt hồ bơi cá mập

Đã thêm vào 2 năm trước
22
15 Tháng Sáu 2021 UTC

Báo cáo tháng 5

Đã thêm vào 2 năm trước
23
25 Tháng Tư 2021 UTC

Nâng cấp OKExChain v.0.18

Đã thêm vào 3 năm trước
21
23 Tháng Giêng 2021 UTC

Lên danh sách tại Gate.io

Đã thêm vào 3 năm trước
20
2017-2024 Coindar