Orca Orca
ORCA
126
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,799694 USD
128% từ mức giá thấp nhất
2442% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,09%
Giá trị vốn hóa thị trường
18,9M USD
138% từ mức giá thấp nhất
999% đến mức giá cao nhất
Số lượng
60,5K USD
Tổng đơn vị lưu thông
23,7M
24% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
23.720.074,12684
Tổng cung tối đa
100.000.000

Orca Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Orca, 38 sự kiện đã được thêm vào:
31 buổi AMA
5 sàn giao dịch sự kiện
1 hội thảo tham gia
1 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar