Vesta Finance Vesta Finance VSTA
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,494878 USD
% Thay đổi
0,85%
Giá trị vốn hóa thị trường
11M USD
Số lượng
12,7K USD
Tổng đơn vị lưu thông
22,4M
369% từ mức giá thấp nhất
1207% đến mức giá cao nhất
1566% từ mức giá thấp nhất
63% đến mức giá cao nhất
22% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
22.410.538,6334629
Tổng cung tối đa
100.000.000
2017-2023 Coindar