Waves Waves WAVES
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,979998 USD
% Thay đổi
2,63%
Giá trị vốn hóa thị trường
98M USD
Số lượng
22,2M USD
Tổng đơn vị lưu thông
100M
649% từ mức giá thấp nhất
6155% đến mức giá cao nhất
649% từ mức giá thấp nhất
5469% đến mức giá cao nhất
2017-2024 Coindar