Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00010125 USD
% Thay đổi
0,83%
Giá trị vốn hóa thị trường
37,9K USD
Số lượng
50 USD
Tổng đơn vị lưu thông
375M
15% từ mức giá thấp nhất
420630% đến mức giá cao nhất
12% từ mức giá thấp nhất
304442% đến mức giá cao nhất
39% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
375.000.000
Tổng cung tối đa
950.000.000
2017-2024 Coindar