AgeOfGods AgeOfGods
AOG
37
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,007156 USD
35% từ mức giá thấp nhất
15551% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,33%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
Số lượng
329K USD
31 Tháng Năm 2023 UTC

AgeOfGods AOG: Lên danh sách tại Coinstore

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 4 tháng trước
9
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
31

AOG sẽ được niêm yết trên Coinstore

Coinstore sẽ trở thành lớn thứ 3 trên các sàn giao dịch mà AgeOfGods xuất hiện
72.697.524
Số lượng, USD
2020
Năm
Singapore
Quốc gia
7
Độ tin cậy
AgeOfGods
@ageofgodsnet
Good Morning Gods & Goddesses

It's been a year and a half in the making and we are almost there.

50,000 players registered to going in
New listing on @CoinstoreExc May 31st
INO coming to @gate_io beginning of june
MVP fully tested, with player feedback
Full Gam Launch…
AOG giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,38%
1 giờ
0,92%
3 giờ
2,20%
1 ngày
2,61%
2 ngày
41,81%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar