AgeOfGods AgeOfGods
AOG
37
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,007245 USD
36% từ mức giá thấp nhất
15359% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,01%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
Số lượng
340K USD
16 Tháng Mười Hai 2022 UTC

AgeOfGods AOG: Hợp tác với Crypto.com

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 9 tháng trước
19
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
68

thông báo hợp tác

AgeOfGods
@ageofgodsnet
We are pleased to announce that we are taking our partnership with @cryptocom to the next level. Starting today we are live with crypto.com Pay natively integrated into the AgeOfGods account system. For the full guide how it works click: coinmarketcap.com
AOG giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,37%
1 giờ
2,44%
3 giờ
6,23%
1 ngày
10,85%
2 ngày
41,44%
Hiện tại (Đã thêm vào 9 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar