AidCoin AidCoin
AID
9
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,005669 USD
714% từ mức giá thấp nhất
8344% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,00%
Giá trị vốn hóa thị trường
310K USD
712% từ mức giá thấp nhất
3706% đến mức giá cao nhất
Số lượng
0 USD
Tổng đơn vị lưu thông
54,8M
Cho đến 30 Tháng Sáu 2018

AidCoin AID: Ra mắt AidPay

Đã thêm vào 4 năm trước
274
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
10
AID giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
97,28%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
S
Thêm vào bởi serewko
Trong suốt thời gian theo dõi AidCoin, 12 sự kiện đã được thêm vào:
4 sàn giao dịch sự kiện
3 ra mắt
2 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
2 hợp tác
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar