Altrucoin Altrucoin
ALTRUCOIN
3
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,289834 USD
45% từ mức giá thấp nhất
590% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,10%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
Số lượng
63,9K USD
2 đến 5 Tháng Mười Hai 2022

Altrucoin: Hoán đổi token

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 3 tháng trước
8
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
35

Đảm bảo di chuyển mã thông báo của bạn từ kho tiền Altrucoin cũ sang kho tiền mới trước khi airdrop

Hoán đổi đồng (hoán đổi token) là gì?

Hoán đổi đồng là quá trình tiền mã hóa di chuyển từ một blockchain này sang blockchain khác. Có thể vì lý do phân nhánh (hoán đổi đồng) hoặc ra mắt mainnet (hoán đổi token). Người nắm giữ cần phải theo dõi hướng dẫn hoán đổi để không bị mất tiền mã hóa của họ.

Altrucoin
@AltruProtocol
#Airdrop🎁: We will be doing the airdrop in the new vault on Monday 12/5. Be sure to migrate your tokens from the old Altrucoin vault to the new one before the airdrop. Vault Migration Guide: altruismprotocol.medium.com #DeFi #Altrucoin #BSC
ALTRUCOIN giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,50%
1 giờ
0,71%
3 giờ
3,13%
1 ngày
3,21%
2 ngày
16,81%
Hiện tại (Đã thêm vào 3 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar