Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00018281 USD
% Thay đổi
10,54%
Số lượng
313K USD

Animal Concerts ANML: Quà tặng

14
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
45

Animal đang tặng 1000 cho 5 người chiến thắng may mắn để kỷ niệm Bộ sưu tập NFT của A Hard Working Man sắp ra mắt

Ngày sự kiện: 10 Tháng Mười 2022 UTC
ANML giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,15%
1 giờ
0,27%
3 giờ
2,75%
1 ngày
3,41%
2 ngày
68,01%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar