ArchEthic ArchEthic
UCO
26
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,040558 USD
295% từ mức giá thấp nhất
890% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,88%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
Số lượng
52,9K USD
10 Tháng Mười Hai 2022 UTC

ArchEthic UCO: Ra mắt Mainnet

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 9 tháng trước
19
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
71

ra mắt công chúng

Archethic
@archethic
⏰ Only 3 days left 🌐 Together we will shape the future of the internet of trust by creating, designing & using apps disrupting the world we know as of today See what will happens this Saturday 👇 blog.archethic.net #Blockchain #Archethic
UCO giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
5,71%
1 giờ
6,42%
3 giờ
26,30%
1 ngày
29,53%
2 ngày
61,17%
Hiện tại (Đã thêm vào 9 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar