Baanx Baanx BXX
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,04831264 USD
% Thay đổi
1,27%
Giá trị vốn hóa thị trường
1,74M USD
Số lượng
357K USD
Tổng đơn vị lưu thông
36,1M
651% từ mức giá thấp nhất
729% đến mức giá cao nhất
633% từ mức giá thấp nhất
192% đến mức giá cao nhất

Baanx BXX: Ứng dụng Baanx v.3.1.0

95
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
27
Ngày sự kiện: 09 Tháng Chín 2021 UTC
Baanx BXX
@Baanx_BXX
📲 Baanx App ver. 3.1.0. is live! It’s quick & easy, start handling your assets on the go by downloading our app. Android: bit.ly iOS: bit.ly
BXX giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
8,16%
1 giờ
8,33%
3 giờ
9,22%
1 ngày
7,58%
2 ngày
54,35%
Hiện tại (Đã thêm vào 2 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar