Baanx Baanx BXX
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,04822913 USD
% Thay đổi
0,38%
Giá trị vốn hóa thị trường
1,74M USD
Số lượng
358K USD
Tổng đơn vị lưu thông
36,1M
650% từ mức giá thấp nhất
731% đến mức giá cao nhất
632% từ mức giá thấp nhất
193% đến mức giá cao nhất

Baanx BXX: Đặt cược BXX

116
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
41
Ngày sự kiện: Tháng Tám 2021 UTC
Baanx
@Baanx_BXX
Attention $BXX holders, Baanx team is pleased to announce the updated development roadmap: $BXX Staking, Regulated institution acquisition, Tezos Crypto Life App with free lending, Major CEX Listings, Unicorn Customers, Expansion to Africa and LATAM & more bit.ly
BXX giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
2,37%
1 giờ
5,49%
3 giờ
5,47%
1 ngày
6,15%
2 ngày
74,67%
Hiện tại (Đã thêm vào 2 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar