Baanx Baanx BXX
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,02426306 USD
% Thay đổi
2,93%
Giá trị vốn hóa thị trường
876K USD
Số lượng
21,9K USD
Tổng đơn vị lưu thông
36,1M
277% từ mức giá thấp nhất
1551% đến mức giá cao nhất
269% từ mức giá thấp nhất
481% đến mức giá cao nhất

Baanx BXX: Ra mắt ví BXX

102
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
23
Ngày sự kiện: Tháng Tám 2021 UTC
Baanx
@Baanx_BXX
Attention $BXX holders, Baanx team is pleased to announce the updated development roadmap: $BXX Staking, Regulated institution acquisition, Tezos Crypto Life App with free lending, Major CEX Listings, Unicorn Customers, Expansion to Africa and LATAM & more bit.ly
BXX giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
5,92%
1 giờ
5,79%
3 giờ
6,07%
1 ngày
6,72%
2 ngày
87,34%
Hiện tại (Đã thêm vào 2 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar