Baanx Baanx BXX
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,02426306 USD
% Thay đổi
2,93%
Giá trị vốn hóa thị trường
876K USD
Số lượng
21,9K USD
Tổng đơn vị lưu thông
36,1M
277% từ mức giá thấp nhất
1551% đến mức giá cao nhất
268% từ mức giá thấp nhất
482% đến mức giá cao nhất

Baanx BXX: Lên danh sách tại Coinstore

19
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
78

BXX sẽ được liệt kê trên Coinstore

Ngày sự kiện: 13 Tháng Mười Hai 2022 UTC
Coinstore sẽ trở thành lớn thứ 2 trên các sàn giao dịch mà Baanx xuất hiện
72.697.524
Số lượng, USD
2020
Năm
Singapore
Quốc gia
7
Độ tin cậy
Baanx BXX
@Baanx_BXX
Another listing for the BXX token! 🔥 From today, you can trade BXX on @CoinstoreExc 🚀 Trading is available on the Coinstore App and Website ✅ Download App: tinyurl.com Announcement: tinyurl.com
BXX giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
3,96%
1 giờ
3,85%
3 giờ
19,18%
1 ngày
30,52%
2 ngày
45,33%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar