Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,255402 USD
% Thay đổi
9,51%
Giá trị vốn hóa thị trường
382M USD
Số lượng
29,6M USD
Tổng đơn vị lưu thông
1,49B
253% từ mức giá thấp nhất
644% đến mức giá cao nhất
428% từ mức giá thấp nhất
578% đến mức giá cao nhất
100% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
1.494.269.733,95261
Tổng cung tối đa
1.500.000.000

Basic Attention Token BAT: Lên danh sách tại Crypto.com

455
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
52
Ngày sự kiện: 18 Tháng Tám 2020 UTC
BAT giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,36%
1 giờ
5,15%
3 giờ
10,31%
1 ngày
12,78%
2 ngày
28,97%
Hiện tại (Đã thêm vào 3 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
2017-2024 Coindar