Bezant Bezant
BZNT
5
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,000015 USD
11520% từ mức giá thấp nhất
1850367% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,00%
Giá trị vốn hóa thị trường
7K USD
11435% từ mức giá thấp nhất
1115314% đến mức giá cao nhất
Số lượng
0 USD
Tổng đơn vị lưu thông
467M
28 Tháng Giêng 2019

Bezant BZNT: Hợp tác với Happy Money

Đã thêm vào 4 năm trước
218
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
10
Bezant
@bezant_io
[Partnership Announcement] Bezant and Happy Money have signed a strategic partnership to integrate Bezant’s development capabilities with their business know-how’s in the industry. For more information -> medium.com #blockchain #bezant #happymoney #payment #crypto
BZNT giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
99,94%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
M
Thêm vào bởi MarkAli
Trong suốt thời gian theo dõi Bezant, 19 sự kiện đã được thêm vào:
5 sàn giao dịch sự kiện
5 hợp tác
5 ra mắt
1 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
1 thông báo
1 hội thảo tham gia
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar