Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,239907 USD
211% từ mức giá thấp nhất
2459% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
4,41%
Giá trị vốn hóa thị trường
4,89M USD
262% từ mức giá thấp nhất
656% đến mức giá cao nhất
Số lượng
71,1K USD
Tổng đơn vị lưu thông
20,3M
25% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
20.382.189
Tổng cung tối đa
80.000.000
30 Tháng Chín 2022

Bifrost Native Coin BNC: Báo cáo tháng 9

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 5 tháng trước
4
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
8

Có những khoảnh khắc đẹp nhất từ tháng 9

BNC giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,93%
1 giờ
1,44%
3 giờ
2,36%
1 ngày
54,86%
Hiện tại (Đã thêm vào 5 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar