Biswap Biswap BSW
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,080242 USD
% Thay đổi
7,88%
Giá trị vốn hóa thị trường
40M USD
Số lượng
5,75M USD
Tổng đơn vị lưu thông
498M
40% từ mức giá thấp nhất
2517% đến mức giá cao nhất
84% từ mức giá thấp nhất
895% đến mức giá cao nhất
71% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
498.978.200
Tổng cung tối đa
700.000.000

Biswap BSW: Cuộc thi nhãn dán

130
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
64
Ngày sự kiện: 17 Tháng Năm 2022 UTC
Biswap
@Biswap_Dex
🎨Biswap Sticker Competition🎨 5 000 BSW for Creative Winners! Join @Biswap_Dex Sticker Competition: 💰5 000 $BSW 📅17 May - 17 June 📝Create a Sticker illustration related to Biswap, its logo and branding. All the Conditions for TG & Twitter: 👉bit.ly
BSW giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,69%
1 giờ
2,27%
3 giờ
6,37%
1 ngày
8,39%
2 ngày
86,78%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar