8
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
6,39 USD
12712% từ mức giá thấp nhất
2960% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,16%
Giá trị vốn hóa thị trường
1,27M USD
35434% từ mức giá thấp nhất
1398% đến mức giá cao nhất
Số lượng
931 USD
Tổng đơn vị lưu thông
200K
21 Tháng Năm 2018

Bitcoin Plus XBC: Lên danh sách tại OctaEx

Đã thêm vào 4 năm trước
190
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
8
XBC giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
87,29%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
M
Thêm vào bởi MarkAli
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar