93
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0 USD
14800% từ mức giá thấp nhất
1135% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,66%
Giá trị vốn hóa thị trường
58,9M USD
2% từ mức giá thấp nhất
341% đến mức giá cao nhất
Số lượng
1,4M USD
Tổng đơn vị lưu thông
395000B
40% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
395.688.215.721.653
Tổng cung tối đa
1.000.000.000.000.000
24 Thg2 đến 1 Thg3 2023 UTC

Bitrise Token BRISE: Quà tặng

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 7 tháng trước
22
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
75

Tham gia vào một quà tặng

KUCOIN
@kucoincom
🚀#KuCoin x @bitgertbrise Giveaway: 6,200,000,000 $BRISE ⏰ 8:00 on February 24, 2023 to 8:00 on March 1, 2023 (UTC) 🎁 Prize pool: 6,200,000,000 $BRISE ($3,000 worth of $BRISE tokens) Join now! 👇
BRISE giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,55%
1 giờ
2,00%
3 giờ
5,82%
1 ngày
25,09%
2 ngày
72,91%
Hiện tại (Đã thêm vào 7 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Trong suốt thời gian theo dõi Bitrise Token, 15 sự kiện đã được thêm vào:
9 sàn giao dịch sự kiện
3 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 buổi AMA
1 thông báo
1 đốt đồng
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar