87
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0 USD
16000% từ mức giá thấp nhất
1043% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,85%
Giá trị vốn hóa thị trường
63,7M USD
4% từ mức giá thấp nhất
308% đến mức giá cao nhất
Số lượng
3,96M USD
Tổng đơn vị lưu thông
395000B
40% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
395.688.215.721.653
Tổng cung tối đa
1.000.000.000.000.000
1 đến 8 Tháng Ba 2023 UTC

Bitrise Token BRISE: Quà tặng

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 6 tháng trước
22
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
87

Quà tặng Coin Gabbar Bitrise từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3

BRISE giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,56%
1 giờ
1,30%
3 giờ
10,06%
1 ngày
7,82%
2 ngày
70,02%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Trong suốt thời gian theo dõi Bitrise Token, 15 sự kiện đã được thêm vào:
9 sàn giao dịch sự kiện
3 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 buổi AMA
1 thông báo
1 đốt đồng
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar