87
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0 USD
16000% từ mức giá thấp nhất
1043% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,00%
Giá trị vốn hóa thị trường
63,6M USD
4% từ mức giá thấp nhất
309% đến mức giá cao nhất
Số lượng
3,95M USD
Tổng đơn vị lưu thông
395000B
40% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
395.688.215.721.653
Tổng cung tối đa
1.000.000.000.000.000
28 Tháng Chín 2022 UTC

Bitrise Token BRISE: Lên danh sách tại Huobi Global

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 0 năm trước
18
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
55

Huobi Global dự kiến niêm yết BRISE (Bittert) vào ngày 28 tháng 9 năm 2022

Huobi sẽ trở thành lớn thứ 4 trên các sàn giao dịch mà Bitrise Token xuất hiện
500.608.404
Số lượng, USD
2013
Năm
Seychelles
Quốc gia
10
Độ tin cậy
BRISE giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,50%
1 giờ
7,00%
3 giờ
5,67%
1 ngày
4,67%
2 ngày
73,17%
Hiện tại (Đã thêm vào 0 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Trong suốt thời gian theo dõi Bitrise Token, 15 sự kiện đã được thêm vào:
9 sàn giao dịch sự kiện
3 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 buổi AMA
1 thông báo
1 đốt đồng
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar