Blocktix Blocktix
TIX
8
10 Tháng Năm 2018

Blocktix TIX: Lên danh sách tại IDEX

Đã thêm vào 4 năm trước
291
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
10
Idex sẽ trở thành lớn thứ 1 trên các sàn giao dịch mà Blocktix xuất hiện
313.094
Số lượng, USD
2017
Năm
Panama
Quốc gia
3
Độ tin cậy
Blocktix
@blocktix
Blocktix ($TIX) is now also available for trading on the decentralized exchange @aurora_dao / https://t.co/5RGHIyP1KG
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
M
Thêm vào bởi MarkAli
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar