BLOCKv BLOCKv VEE
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00794097 USD
% Thay đổi
2,56%
Giá trị vốn hóa thị trường
26,2M USD
Số lượng
10,7K USD
Tổng đơn vị lưu thông
3,3B
74815% từ mức giá thấp nhất
4394% đến mức giá cao nhất
6976% từ mức giá thấp nhất
0% đến mức giá cao nhất

BLOCKv VEE: Lên danh sách tại OKEx

335
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
53
Ngày sự kiện: 13 Tháng Mười Hai 2017 8:00 UTC
VEE giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
77,14%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar