Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,383016 USD
49% từ mức giá thấp nhất
396% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,17%
Giá trị vốn hóa thị trường
31,4M USD
10574% từ mức giá thấp nhất
272% đến mức giá cao nhất
Số lượng
1,34K USD
Tổng đơn vị lưu thông
82M
8% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
82.074.400
Tổng cung tối đa
1.000.000.000
26 Tháng Chín 2022 UTC

Clash of Lilliput COL: Báo cáo tháng 8

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 0 năm trước
15
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
41

ấn bản tháng 8 năm 2022 của báo cáo hàng tháng

COL giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,59%
1 giờ
2,54%
3 giờ
2,99%
1 ngày
4,57%
2 ngày
34,68%
Hiện tại (Đã thêm vào 0 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar