ColossusXT ColossusXT COLX
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00001338 USD
% Thay đổi
0,25%
Số lượng
8 USD

ColossusXT COLX: Lên danh sách tại CryptalDash

287
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
50
Ngày sự kiện: 01 Tháng Mười Một 2018 UTC
ColossusXT [not giving away ETH]
@ColossusCoinXT
Trading of $COLX is now live on @CryptalDash. Trading pairs include: BTC/ETH/USDT/DASH/CRD CryptalDash is a robust exchange which enables cross-market views and execution. #colx #CryptocurrencyNews #cryptotrading $BTC #btc
COLX giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
97,36%
Hiện tại (Đã thêm vào 5 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
M
Thêm vào bởi MarkAli
2017-2024 Coindar