Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,000004 USD
86% từ mức giá thấp nhất
88163% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,15%
Giá trị vốn hóa thị trường
239K USD
43% từ mức giá thấp nhất
10878% đến mức giá cao nhất
Số lượng
2 USD
Tổng đơn vị lưu thông
59,4B
30 Tháng Năm 2018

Content Neutrality Network CNN: Lên danh sách tại Huobi Korea

Đã thêm vào 4 năm trước
285
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
9
Huobi Korea sẽ trở thành lớn thứ 2 trên các sàn giao dịch mà Content Neutrality Network xuất hiện
359.340
Số lượng, USD
2018
Năm
South Korea
Quốc gia
4
Độ tin cậy
CNN_Blockchain
@CNN_Blockchain
#cnntoken will be listed on @huobi_korea on May 30th, and we are hiring marketing managers in Seoul ~if you are interested, please send your resume to [email protected] https://t.co/Jlm5MYDTWs
CNN giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
99,78%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar